Područna Vatrogasna Zajednica
Otoka Krka

Područna vatrogasna zajednica otoka Krka dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Zajednica je osnovana u cilju unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području otoka Krka.

Ciljevi i djelatnosti

KOORDNIACIJA

Organizacija aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete provedbe vatrogasne djelatnosti na svom području, a poglavito u smislu koordinacije rada dobrovoljnog vatrogastva

PROMICANJE

Kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda

EDUKACIJA

Provedba cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva

DUŽNOSNICI

Predsjednik Zajedince: Mario Udina

Zamjenik Predsjednika Zajedince: Ivan Šamanić

Zapovjednik Zajednice: Goran Grubišić

Zamjenik Zapovjednika Zajednice: Borislav Jelušić

Tajnik Zajednice: Daniel Strčić

Novosti