DVD Malinska Dubašnica osnovana je 28. prosinca 2018. godine na osnivačkoj Skupštini. Na istoj izabrani su:

Predsjednik: Goran Grubišić

Zamjenica predsjednika: Antonela Bajčić

Zapovjednik: Mario Mihaljević

Zamjenik zapovjednika: Antonio Žgombić

Tajnica: Laura Ljubić

Spremištar: Lovro Badurina

Upravni odbor: Predsjednik, Zapovjednik, Tajnica te dva izabrana člana – Perica Jurasić i Tončić Plišić

Zapovjedništvo: Zapovjednik, zamjenik zapovjednika, spremištar te dva izabrana člana – Josip Bogović i Aleksandar Žuvić

Nadzorni odbor: Danijel Žgaljić, Stanko Justinić i Marko Galović

001-ZAPISNIK SA SJEDNICE OSNIVAČKE SKUPŠTINE DVD MALINSKA

002-Riješenje_upis_udruge

003-Statut DVD Maliska-Dubašnica

DOKUMENTI 2020. GODINA:

001-PROR-POT-DVD MALINSKA

002-Zapisnik Upravni odbor i Zapovjedništvo 1. sjednica

003-Zapisnik Upravni odbor i Zapovjedništvo 2. sjednica

004-Pravilnik_jednostavna_nabava

005-Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za provedbu postupka jednostavne nabave

006-Poziv na dostavu ponude

007-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

008-Odluka o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave kombi vozila

DOKUMENTI 2019. GODINA:

001-Zapisnik Upravni odbor i Zapovjedništvo 1 sjednica 2019

002-Zapisnik Upravni odbor i Zapovjedništvo 2 sjednica 2019

003-Financijski plan 2019-Prijedlog

004-Prijedlog Plana rada za 2019

005-Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine 2019

006-Zapisnik Upravni odbor i Zapovjedništvo 3 sjednica 2019

007-Zapisnik Upravni odbor i Zapovjedništvo 4 sjednica 2019

008-Zapisnik sa 2.redovne godišnje Skupštine 2019

009-Izvještaj o radu 2019

010-Financijski plan 2019-ZAVRŠNO

011-Plan rada 2020

012-Financijski plan 2020 PRIJEDLOG