Nadzor nad radom Zajednice provodi Nadzorni odbor Zajednice.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi Upravnog odbora ili Zapovjedništva.

Nadzorni odbor broji najmanje 3 člana koje bira Skupština

Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje Skupština prije postupka izbora članova.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im Predsjednik odbora, a odluke donose većinom glasova članova prisutnih na sjednici.

ČLANOVI:

Mandatno razdoblje
04/2017. – 04/2021.:
Petar Polonijo (DVD Dobrinj)
Vjekoslava Seršić (DVD Baška)
Ida Renka (DVD Njivice)

SJEDNICE: