Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu sačinjavaju članovi birani ili imenovani od strane skupština ili drugih nadležnih tijela redovitih članica te počasni članovi koji su proglašeni počasnim članovima odlukom Skupštine Zajednice.

Predsjedništvo Zajednice najmanje 60 dana prije održavanja sjednice Skupštine donosi odluku kojom utvrđuje broj članova Skupštine u narednom mandatu, uzimajući u obzir broj redovitih članica Zajednice odnosno broj njihovih operativnih članova.

Skupština može imati i do 3 člana koje za svako pojedino mandatno razdoblje direktno imenuje Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici u mandatnom razdoblju, a iz redova članova vatrogasnih organizacija ili građana grada/općine zaslužnih za razvoj i djelovanje vatrogastva.

Broj članova za izbor u tijela Zajednice utvrđuje Upravni odbor Zajednice.

ČLANOVI:

Mandatno razdoblje
04/2017 – 04/2021
JVP Grada Krka : Davor Toić Damir Kosić, Goran Grubišić, Ivan Petrović, Dinko Petrov

Dvd Baška : Goran Frgačić, Vjekoslava Seršić, Hrvoje Dragoslavić, Dalibor Čačić, Borislav Jelušić

Dvd Dobrinj : Ratko Turčić, Nenad Brusić, Petar Polonijo, Sanjin Kirinčić, Franjo Turčić

Dvd Krk : Mario Udina, Vinko Sokolovski, Borivoj Borjanić, Marin Fugošić, Jasminko Mešić

Dvd Njivice : Ivan Šamanić, Mario Renka, Ida Renka, Marin Bubanj, Robert Renka

Dvd Vrbnik : Darko Mihalić, Denis Volarić, Luka Čutul, Ivan Antić, Damir Volarić (od Vedran Volarić

Zračna luka Rijeka : Dejan Ilijić, Marko Čovrilo, Igor Babaić, Boris Rečan

JANAF d.d : Hari Čipčić, Neda Zec, Vlastimir Golubović, Ljubomir Mrle

SJEDNICE:
Sjednica 22.4.2017.
(ZAPISNIK)
Sjednica 28.12.2017.
(zapisnik)
Sjednica 16.5.2018.
(zapisnik)
Sjednica 27.12.2018.
(zapisnik)