Upravni odbor je izvršno tijelo Zajednice koje obavlja organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti odnosno upravlja radom Zajednice između dviju sjednica Skupštine, poštivajući pritom program rada i zaključke Skupštine.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Zajednice na inicijativu članova Upravnog odbora ili Nadzornog odbora, a najmanje jednom u svakom tromjesečju.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je njegovoj sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke donosi većinom nazočnih članova.

ČLANOVI:

Mandatno razdoblje
04/2017 – 04/2021:

Ivan Šamanić (Predsjednik Zajednice)
Dinko Petrov (Zapovjednik Zajednice)
Daniel Strčić (Tajnik Zajednice)
Goran Grubišić (JVP Grada Krka)
Nenad Brusić (Dvd Dobrinj)
Goran Frgačić (Dvd Baška)
Mario Udina (Dvd Krk)
Marin Bubanj (Dvd Njivice)
Luka Čutul (Dvd Vrbnik)
Igor Babaić (Zračna luka Rijeka)
Hari Čipčić (JANAF d.d.)

SJEDNICE:
Sjednica 7.12.2017. (zapisnik)
Sjednica 10.5.2018. (zapisnik)
Sjednica 20.12.2018. (zapisnik)