Zapovjedništvo sačinjavaju zapovjednici iz redova članica Zajednice. Prije izbora Zapovjedništva Skupština određuje broj članova. Zapovjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova na svojim sjednicama.

Zapovjednik Zajednice i zamjenik zapovjednika Zajednice također su po dužnosti članovi Zapovjedništva.

Zapovjednik Zajednice predsjedava sjednicama Zapovjedništva Zajednice.

ČLANOVI:

Mandatno razdoblje
04/2017 – 04/2021:
Dinko Petrov, PVZ otoka Krka
Goran Grubišić, JVP Grada Krka
Borislav Jelušić (Dvd Baška)
Franjo Turčić (Dvd Dobrinj)
Jasminko Mešić (Dvd Krk)
Robert Renka (Dvd Njivice)
Damir Volarić (Dvd Vrbnik) – od 5/2018: Vedran Volarić
Denis Kalčić (JANAF d.d.)
Hrvoje Keglević (Zračna luka Rijeka)

SJEDNICE:
Sjednica 16.5.2017. (zapisnik)
Sjednica 24.7.2017. (zapisnik)
Sjednica 10.10.2017. (zapisnik 10_10)
Sjednica 9.5.2018. (zapisnik)
Sjednica 25.10.2018. (zapisnik)